pinterest pinterest
Valentina Giorgi

Keychains

VG ROUND PINK BOUCLÉ KEYCHAIN
€35.00 €24.50 -30.00%
VG WHITE TASSEL KEY RING & GLITTER CHARM
€40.00
VG KEY RING TASSEL ORANGE & GLITTER CHARM
€40.00
VG KEY RING TASSEL MINT & CHARM GLITTER
€40.00
VG KEY RING BLACK TASSELS & CHARM GLITTER
€40.00
VG STRAWBERRY TASSEL & CHARM GLITTER KEYRING
€40.00
VG KEYRING PEACH TASSEL & CHARM GLITTER
€40.00
VG WHITE GLITTER QUILTED KEYCHAIN
€38.00